Rendez-vous au sommet: Senk karakteristik yon LIDÈ EFIKAS

Senk eleman ki karakterize yon lidè efikas daprè Jhon C. Maxwell

Vokasyon

Yon lidè efikas se pa yon moun konsa konsa. Se yon moun ki genyen yon bagay anndan l k ap pouse l aji nan yon domèn. Nenpòt. Politik. Relijye. Espò. Elt. Tout lè, tout kote, toujou gen yon vwa ki ap bouskile l aji. Ti vwa sila a, nou ka rele l vokasyon. Tout moun pa tande menm “ti vwa a”. Se sa ki fè tout moun pa maton nan menm domèn. Ti vwa lidè efikas la tande a se yon ti vwa k ap fòse l poze aksyon pou ede komite l, peyi l, mond lan amelyore. Vokasyon tout lidè efikas byen senp: patisipe ak ankouraje lòt moun patisipe nan amelyorasyon lavi sou latè.

Konn kominike

Yon lidè efikas se yon moun ki gen yon vizyon epi ki enfliyanse lòt moun suiv li. Pou rive drennen moun dèyè yon pwojè, youn nan eleman enpòtan yo se rive konvenk moun yo. Geyen yon sèl zouti pou sa a: KOMINIKASYON. Alòs lidè a dwe genyen bon jan kapasite pou kominike si li vle efikas.

Kreyativite nan rezoud pwoblèm

Lavi a pa toujou woz. Li chaje pikan kwenna. Lidè efikas la se sila ki toujou jwenn yon mwayen “efikas” pou rezoud pwoblèm yo. Veritab travay yon lidè se rezoud pwoblèm, pote chanjman nan sousi pou amelyore lavi, amelyore legzistans. Yon lidè dwe goumen pou devlope kapasite envantif li si li vle EFIKAS.

Pataj

Tout lavi yon lidè rezime ak yon sèl pawòl: PATAJ. Pataj lanmou. Pataj konesans. Pataj enèji pozitiv. Yon lidè efikas se yon moun ki bliye tèt pa l pou l gade ak ede ozalantou l. Ede yo renmen epi respekte lavi. Ede yo grandi. Travay lidè a p ap efikas si se pa anvi pataje ki karakterize l.

Koyerans

Yon lidè efikas pa poze aksyon pou poze aksyon. Chak aksyon li yo toujou byen reflechi epi yo pa depaman ak sa l konn di (preche). Pawòl lidè efikas la ak aksyon l toujou fè yon sèl.

Dévéloppement    personnel
 2021-08-27 | 1

Gabynho

Journaliste et activiste culturel

Voir tous les articles de Gabynho

Partager sur :

Laisser un commentaire

Jimmy Guerrier

Bon bagay zanmim.

Le 27/08/2021 à 18:23:54