Yon lejann yo rele mèt Jonas


Si yon jou ou ta ale nan yon fwa liv, yon libreri oswa yon kote kèlkonk ou ta wè yon ti liv po jòn abriko ki gen foto de jenn gason k ap goumen ak yon baton nan men yo chak sou li, byen verifye, depi tit la se :"Yon lejann yo rele mèt Jonas", ou mèt achte l, ou p ap regrèt. Li pote siyati yon ekriven ki kite maton dèyè nan zafè pwodiksyon literè nan lang manman nou: Guy-Gérald Ménard.

Liv sa a, se yon rekèy ki gen twa (3) nouvèl ladan l. Nimewo en (1) : Men nimewo a. Nimewo de (2): Yon bèl jounen. Nimewo twa (3): Yon lejann yo rele mèt Jonas. Twa nouvèl byen bòzò k ap dodomeya sou swazant nèf paj. Rekèy la pibliye sou lobedyans Edisyon Freda ki chita kò l nan vil Gonayiv, yon edisyon ki pibliye liv ki ekri sèlman an kreyòl.

Men nimewo a

Men nimewo a se tit premye nouvèl la. Alapòt m ap tou di amatè bòlèt yo, yo pa bezwen fè fèt, se pa ni tiraj Nouyòk ni tiraj Florida. Se yon listwa ki louvri pòt li sou yon ti lapli kaprisye k ap mande tèt li si l mèt tonbe epi yon ti bak nan epòk pè Lebren ki se te yon kontè tout timoun nan vil te damou pou bèl ti istwa li te toujou ap rakonte yo: Bouki ak Malis, Jansòt ak Janlespri, Grennpwomennen ak Bwapiwo, elt ki disparèt tankou yon kout zeklè. Li fèmen pòt li sou lanmò de (2) fanm.

Yo ba yo tout non: dede legliz, vyèy fi, fòfòl, l i li pase youn wo lòt la kout... Matant, se konsa kèk moun te konn rele yo...

De medanm yo mouri anba kout galèt. Sa pase bò senkè aprè midi nan selebrasyon larefòm nan. Poukisa se de medam yo ki sibi masak sa a?

Ki jan, kiyès ki dekouvri de Matant yo se yon koup madivin? Pèsòn pa ka di.

Yon bèl lajounen

Pyèricha, yon manm Volontè Sekrite Nasyonal kraze zo yon mouche ki te vin manke l dega nan ti bòlèt li a ak yo baton gayak. Menm baton ki ba l api pou l mache a paske l malad nan pye. Viktim nan ki se yon manm Gadkòt Lamarin ale chache ranfò. Bat chen an tann mèt li,

Uit (8) mal gason ak inifòm soti ansanm lan de (2) gwo machin, epi yo fèmen pòt yo ak raj lan yon mouvman senkwonize, tankou n abitye wè nan fim ganstè Sine Paramout.

Nèg yo pa jwenn Pyèricha se pa de deblozay yo pa fè. Yo menm ale ak ti bebe misye a...

Yon lejann yo rele mèt Jonas

Mèt Jonas ap viv Kafou Pèy. Li se yon granmèt man koze tire baton, yon metòd batay esklav yo te konn itilize pou defann tèt yo kont lennmi nan chan kann Sendomeng. Tout kote granmèt la tire baton tout moun se men nan tèt. Se pa sèlman baton misye tire byen, li tire manchèt tou. Anplis,

Mèt Jonas genyen talan kache. Si aprè fòs mannigèt li rive kuit yon lalo ba w manje, ou gen pou w niche dis dwèt ou. Espesyalite li se lalo avèk krab. Manje mèt Jonas se plezi garanti.

Bòn nouvèl: Granmèt la vivan toujou.

Si yon jou ou pran Direksyon Gonayiv... Fè yon kanpe Kafou Pèy. Mande pou wè Mèt Jonas nan Ditrejèt. Mwen ba ou garanti ou pa gen dwa regrèt.

"Yon lejann yo rele Jonas" koule san ma. Istwa yo kite w li yo san efò sou konn se lè tè sèch jwenn lapli. Nouvèl Guy-Gérald Ménard yo pa kite pyès lektè pran devan yo, okenn lektirè pa ka di kijan y ap fini. Chak istwa yo se yon sous san fen k ap tann lektè grangozye vin pase swaf yo.

Bon lekti!

Littérature
 2021-10-14 |

Gabynho

Journaliste et activiste culturel

Voir tous les articles de Gabynho

Partager sur :

Laisser un commentaire
aucun commentaire pour l'instant